ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1 #มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาญจนบุรี# #ในงานพิธีรับหมวกและขีดหมวก# เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ตึกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี
เรียนพยาบาล.com