สมัครเรียนทันที

ต้องการเรียนผู้ช่วยพยาบาล กับโรงเรียนคุณภาพ

สอบถามการสมัครเรียน และรายละเอียดอื่นๆได้ทันทีค่ะ ที่หมายเลขโทร 038-235-698 มือถือ. 081 923 4887, 084 877 2875

สมัครเรียนทันที

สร้างงานสร้างอาชีพกับ โรงเรียนชลบุรีการบริบาล

บทความ ผู้ช่าวยพยาบาล และการสร้างอาชีพ

  • ผู้ช่วยพยาบาล งานดี ๆ เงินดี ๆ ที่กำลังขาดแคลน

ผู้ช่วยพยาบาล งานดี ๆ เงินดี ๆ ที่กำลังขาดแคลน

  • มิถุนายน 24th, 2013

ต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนมองข้ามงานผู้ช่วยพยาบาลไป ข้ามไปเป็นเรียนเป็นพยาบาล เภสัช หรือแพทย์ ทั้งที่จริงแล้วงานผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานที่มีรายได้ดีและยังได้บุญกุศลในการช่วยเหลือผู้ป่วยไม่แตกต่างกันเลย แถมภาระหน้าที่ค่อนข้างเบาและมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ทีเป็นแพทย์และพยาบาลอาจจะมีการขึ้นเวรคอยตรวจตราและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยบ้างในบางครั้งควบคู่กับพยาบาลเวรแต่ไม่มีหน้าที่ทำหัตถการใด ๆ ทั้งนั้น   หน้าที่หลัก ๆ ของผู้ช่วยพยาบาลคือการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ล้างเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ วัดความดันและสอบถามอาการผู้ป่วยผู้ที่เข้ามาทำการรักษาเบื้องต้น หากเป็นผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ผู้ช่วยพยาบาลจะมีหน้าที่คอยดูแลป้อนอาหาร พาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำหรือพาทำความสะอาดร่างกาย [...]

  • ผู้ช่วยพยาบาลในต่างแดน

ผู้ช่วยพยาบาลในต่างแดน

  • มิถุนายน 6th, 2013

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานของทางโรงพยาบาลทั่วโลกนับว่ามีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ในต่างประเทศผู้ช่วยพยาบาลมีความจำเป็นอย่างมาก รัฐมีการสนับสนุนให้คนทั่วไปสามารถเรียนหลักสูตรเร่งรัดได้ เพื่อมารองรับกับผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ถ้าเทียบกับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของประเทศไทยกับของต่างชาติ คนที่เรียนจบจากที่ไทยจำเป็นต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดในประเทศที่ต้องการจะไปทำงานอยู่ที่นั้น เพราะด้วยพื้นฐานต่างๆ อาจมีความแตกต่างกัน เราจึงจำเป็นต้องไปเรียนพื้นฐานใหม่ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีก็มีสถานพยาบาลจองตัวคุณไว้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรตามกำหนดก็สามารถเริ่มงานได้ทันที ในต่างประเทศจะมีโรงพยาบาลที่เป็นที่พักคนชราที่ค่อนข้างเป็นระบบกว่าประเทศไทย มีทีมผู้ช่วยพยาบาลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง [...]

  • การเรียนผู้ช่วยพยาบาลมันยากลำบากไหม?

การเรียนผู้ช่วยพยาบาลมันยากลำบากไหม?

  • มิถุนายน 6th, 2013

การเรียนผู้ช่วยพยาบาลไม่ยากเท่าช่วงที่ได้ทำงานจริง เพราะการทำงานเราต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในระหว่างที่เรียนเราก็เรียนตามหลักสูตรระบุไว้ เช่น การดูแลเด็กเล็ก การดูแลผู้ป่วย และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งหลักที่ต้องเรียนรู้ตามทฤษฏี บางสถาบันอาจใช้เวลาเรียนแค่ 6 เดือนถึงได้เริ่มงานจริง บางแห่งก็ 1 ปีได้เริ่มงาน [...]

  • ผู้ช่วยพยาบาลกับงานในอนาคต

ผู้ช่วยพยาบาลกับงานในอนาคต

  • พฤษภาคม 22nd, 2013

ทุกวันนี้จำนวนประชากรที่เดินเตะฝุ่นหางานๆ ตามท้องถนนมีมากขึ้นทุกวัน เพราะด้วยพิษเศรษฐกิจและด้วยที่วุฒิปริญญาตรีต่าง ๆ ที่จบออกมาพร้อมกันในหลายสถานบันแต่ละรุ่นต่างก็ต้องแข่งขันกันในตำแหน่งงานที่อยากจะทำ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีผู้แพ้เยอะกว่าผู้ชนะแน่นอน สำหรับงานสายแพทย์แน่นอนว่าจบออกมามีงานทำทุกคน แต่เรียนยากมากทั้งเรียนยากตอนสอบเข้าก็ยากกว่า ทำให้จำนวนบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอสำหรับประเทศไทย แต่ถ้าใครที่สนใจด้านนี้อยากทำงานด้านนี้จริงๆ แต่อาจไม่มีเงินมากพอหรือไม่เก่งสายวิทยาศาสตร์ ก็หันไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลแทนได้ ผู้ช่วยพยาบาลเรียนได้ทั้งชายและหญิง แถมมีสถาบันที่เปิดสอนอยู่ทั่วทั้งประเทศ ใช้เวลาเรียนเพียงไม่ถึงปีก็มีงานทำเงินที่ได้รับก็สูงกว่างานตำแหน่งอื่นที่เป็นวุฒิในระดับเดียวกันด้วย แต่ถ้าว่าเหนื่อยไหม? [...]